Sanal Spor Bahisleri Nedir Ve Farklılıkları Nelerdir?

MADDE 65 - (1) Bir kararla hükme bağlanan müsabakadan men cezalarının toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir. 3) Hak mahrumiyeti cezasının infazı cezanın son günü saat 23.59’da sona erer. MADDE 66 - (1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişi cezanın infazı tamamlanana kadar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, spor federasyonları, spor kulüpleri, takım ve spor kuruluşları nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görev alamaz ve bu kapsamda herhangi bir faaliyette bulunamaz; spor müsabakalarında; sporcu, antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve benzeri idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir görevde yer alamaz; resmî ilişkide ve yazışmada bulunamaz. 7) Okul sporları müsabakaları nedeniyle idari tedbiri veya cezası infaz edilmekte olan öğrenci sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakalarına katılamaz. MADDE 69 - (1) Müsabakadan men cezasının infazında; okul sporları, yerel ligler ve bu Yönetmelik kapsamında oynanan diğer kategorilere ilişkin müsabakalar aynı kategori sayılır ve bu ceza aralıksız olarak infaz edilir.

spor bahisleri ekşi MADDE 72 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki disiplin soruşturma ve yargılaması işlemlerinde spor bilgi sistemi kullanılır. MADDE 62 - (1) İl spor disiplin kurulu kararlarına karşı Merkez Spor Disiplin Kuruluna; Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara karşı ise Tahkim Kuruluna, kararların tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. MADDE 63 - (1) Disiplin kurulları kararlarına, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu kulüp veya takım yetkilisi itiraz edebilir. 10) Müsabakadan men cezasının infazında, lig veya turnuvadan çekilen ya da çıkarılan kulüp veya takımların müsabakaları hariç olmak üzere, tamamlanamayan veya hükümle karar verilen müsabakalar da dikkate alınır. 2) Bu Yönetmelikte sporcu ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen müsabakadan men cezalarının infazında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. 2) Müsabakalarda görev alan kişilere üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilebilir. 6) Müsabakadan men cezası ile cezalandırılan sporcu özel müsabakalarda oynayabilir. 11) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler erteleme müsabakasına katılabilir.

Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte müsabakaya katılma hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamaz. İki veya üç müsabaka üzerinden oynanan eleme serisinin herhangi bir müsabakasında puan indirme cezası alan kulüp, takım veya sporcu diğer müsabakanın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. MADDE 68 - (1) Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda puan indirme cezası derhal infaz edilir. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda ise puan indirme cezası alan kulüp, takım veya sporcu o turdan veya seriden elenmiş sayılır. 8) Özel müsabakalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan sporcular ve diğer kişiler hakkındaki bu ceza resmî müsabakalarda infaz edilir. 2) Müsabakadan men cezası alan sporcu cezayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaş kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz. Ancak bir makine olduğu için, gerçek hayatın ‘spor’ deneyiminden uzaklaşıp uzaklaşmadığını merak etmek gerekir. Cihaz veya internet bağlantısından kaynaklanan sorunlarda site kesinlikle bir mesuliyet kabul etmez.

Bu teşvik; kitle iletişim vasıtaları veya internet üzerinden olabileceği gibi, broşür dağıtma ve insanlara yüz yüze anlatıp onları ikna etme şeklinde de gerçekleşebilir. Tüm kriterler kapsamında sitenin kaliteli bir iletişim hizmet yapısına sahip olduğu da söylenebilir. Şikayetlerin hepsinin gerçekçi olmadığını da göz önünde bulundurursak, çözüm oranı, dönüş süresi gibi kriterlerde Nakitbahis'in gayet başarılı bir hizmet sağladığını görmek mümkün. 2) Kararlar; kurulun oluşumu, tarafların isimleri, mevcut unsurların bir özeti, dayanak deliller, yasal gerekçeler, kararın dayandırıldığı hükümler, itiraz yolları ve süresinin bildirimini içerir. MADDE 64 - (1) Disiplin kurullarının kesinleşen kararlarında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olduğu veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi, kulüp, takım ve federasyon, disiplin kurullarından yargılamanın yenilenmesini ve ceza verilmesine yönelik ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini talep edebilir. 3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdiği kararlara yönelik itirazlarda, 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer Yazılar